Audyt IT

Audyty informatyczne IT w Warszawie


Prowadzenie audytów IT

Prowadzimy analizę wydajności i sprawności określonych obszarów infrastruktury IT. W zależności od potrzeb zakres audytu IT może dotyczyć wybranych elementów lub całej sieci. Na podstawie przeprowadzonego audytu przygotowujemy raport w którym znajduje się m.in. kalkulacja kosztów, wykaz elementów nieefektywnych wraz  z listą rekomendowanych unowocześnień. Audyt IT to analiza mocnych i słabych stron, którą możemy przeprowadzić z różnych perspektyw, np.:

 • ekonomicznej – głównym zadaniem będzie szukanie możliwości redukcji kosztów
 • bezpieczeństwa – wykazanie miejsc słabo lub wcale niezabezpieczonych
 • rozwoju działalności firmy – wskażemy, które elementy IT mogą zaowocować w przyszłości
 • nowych technologii – pokażemy możliwości zintegrowania rozwoju firmy z rozwojem informatyki
 • optymalizacji – wskażemy „złoty środek” i podpowiemy ja go osiągnąć

Jednym z elementów audytów IT może być też zarządzanie licencjami oprogramowań. Jest to ważne ze względu na coraz bardziej skomplikowane modele biznesowe. Na rynku istnieje wiele oprogramowań do generowania automatycznych audytów. Nasz zespół programistów może napisać aplikację do ewidencji zasobów informatycznych firmy, na podstawie której będą generowane audyty.

Poza przejrzystością i organizacją informacji, najważniejszym obiektem branych pod lupę audytorską jest bezpieczeństwo i zabezpieczenia informatyczne firmy. Wykrycie błędów w tym zakresie jest ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa. Ciekawą informacją może być to, że trwają pracę nad wprowadzeniem ratingowania za słabe zabezpieczenia IT, więc w niedalekiej przyszłości audyt tego obszaru działalności nie będzie tylko ważny, ale konieczny.

Audyt IT wykonujemy w następujących obszarach

 • sprzęt i technologia na jakiej pracują urządzenia
 • oprogramowanie komputerowe
 • bezpieczeństwo systemów IT
 • infrastruktura informatyczna (platformy serwerowe, peryferia, sieć LAN, WAN)
 • organizacja pracy i obieg informacji (automatyzacja)
 • budżet (koszty automatyzacji)