Doradztwo IT

Doradztwo IT


Doradztwo IT

Dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w zakresie zastosowań technologii informatycznych. Zaplanujemy z Państwem satysfakcjonujący system komputerowy, który usprawni działalność firmy. Doradztwo IT to usługa, której zadaniem jest maksymalizacja wykorzystania wiedzy w firmie. Pomoc jest „szyta na miarę” – posiadamy własne moduły lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybierali sobie Państwo tylko te elementy, które są niezbędne czy też interesujące.

Biznes oparty jest na skutecznym zarządzaniu informacją. Każda firma sama w sobie generuje duże ilości informacji, które mogą zostać przemienione w wiedzę. Wiedza ta może być wykorzystywana w różnych celach. Między innymi do poprawienia wydajności firmy, zwiększania dochodu, czy analizy wybranych elementów działalności przedsiębiorstwa.

Pokazujemy możliwości – Państwo dokonują wyboru

Nasze działania to:

  • inwentaryzacja obecnej infrastruktury IT
  • budowa zabezpieczeń w celu bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych
  • konfiguracja sieci lokalnych i globalnych
  • prowadzenie usług informacyjnych w chmurze
  • tworzenie baz danych i optymalizacja zarządzania informacją
  • monitoring IT
  • integracja systemów i programów
  • zarządzanie zmianą i unowocześnianie